Hotline: 098 852 7565

Hotline tư vấn

098 852 7565
DU HỌC NGHỀ ĐỨC
DU HỌC NGHỀ ĐỨC

Tư vấn ngay

Redemittel Meinung äußern, B1/B2, Deutsch lernen

In diesem Video sehen Sie vier Prüfungskandidaten. Alle Teilnehmenden haben das Niveau A1 in der mündlichen Prüfung erreicht. Das beste Ergebnis hat Prüfungsteilnehmerin A (Laura) erreicht, die schwächste Leistung liegt bei Prüfungskandidat D (David) vor.

Dịch vụ và chương trình đào tạo
 • 13+

  năm kinh nghiệm

 • 30+

  khóa học

 • 100+

  khách hàng đào tạo

 • 100++

  tư vấn trực tiếp

 • 350+

  học viên đã tham gia khóa học tại Vietvision

 • 3+

  mô hình đào tạo

Chia sẻ từ Vietvision

Không muốn bị bỏ lỡ?

Hàng ngàn học viên nhận lịch khai giảng mới mỗi tuần! Điền ngay thông tin & kiểm tra khi có thông báo mới, mọi thông tin đều được bảo mật theo chính sách của chúng tôi!
 • * Quý danh
  Anh    Chị
 • Chấp nhận điều khoản của chúng tôi

Chia sẻ của học viên

Tư vấn ngay
(Hotline tư vấn)
098 852 7565