100+

Hotline tư vấn

098 852 7565
Đào tạo<br>các chương trình học tiếng Đức
Đào tạo
các chương trình học tiếng Đức

Giáo viên giàu kinh nghiệm, nhiệt tình

Trình độ A2

Hiểu được những câu thông thường liên quan trực tiếp tới bản thân hoặc cá nhân người đối thoại (ví dụ: thông tin về bản thân, gia đình, công việc, mua bán...).

+ Hiểu các ngữ cảnh đơn giản, thường nhật. Bằng các mẫu câu đơn giản, có thể miêu tả về gia cảnh bản thân và quá trình học hành.

+ Điền vào biểu mẫu bình thường trong các văn phòng, cửa hàng, cơ quan…

+ Viết và truyền tải thông tin của bản thân một cách cụ thể, gắn gọn.

    

Giáo trình Studio D hoặc Menschen. 

Đăng ký online
(Hotline tư vấn)
098 852 7565