Hotline: 098 852 7565

Hotline tư vấn

098 852 7565
DU HỌC NGHỀ ĐỨC
DU HỌC NGHỀ ĐỨC

Tư vấn ngay

Trình độ B2

Hiểu những nội dung chính của các văn bản với nội dung tổng hợp về một chủ đề cụ thể hoặc trừu tượng ví dụ như đọc báo , báo cáo…; cũng có thể hiểu những trao đổi về chuyên ngành…

+ Có thể nhận biết sửa chữa và điều chỉnh những lỗi câu, ngữ pháp và  diễn đạt các ý tưởng về các chủ đề một cách rõ ràng và chi tiết;

Có thể đối thoại thoải mái và trôi chảy, nói chuyện với người bản ngữ không còn là chuyện khó khăn.

+ Có thể diễn đạt các ý tưởng về các chủ đề một cách rõ ràng và chi tiết; và hiểu những văn bản dài và khó, đồng thời tóm tắt được những ý chính.

    

Giáo trình Studio D, Menschen hoặc Sicher.

Tư vấn ngay
(Hotline tư vấn)
098 852 7565