Hotline: 098 852 7565

Hotline tư vấn

098 852 7565
DU HỌC NGHỀ ĐỨC
DU HỌC NGHỀ ĐỨC

Tư vấn ngay

Trình độ C1

+ Nói trôi chảy mà không gây cảm giác về việc phải dừng lại để chọn lựa từ ngữ, Ngữ Pháp..

+ Có thể sử dụng ngôn ngữ trong đời sống xã hội, nghề nghiệp và nghiên cứu, học tập một cách hiệu quả và linh hoạt.

+ Có thể diễn đạt những mối quan hệ phức tạp, các tình huống và hoàn cảnh một cách rõ ràng và chi tiết.

    

Giáo trình Studio D, Menschen, Aspekte.

Tư vấn ngay
(Hotline tư vấn)
098 852 7565