100+

Hotline tư vấn

098 852 7565
Đào tạo<br>các chương trình học tiếng Đức
Đào tạo
các chương trình học tiếng Đức

Giáo viên giàu kinh nghiệm, nhiệt tình

Trình độ C1

+ Nói trôi chảy mà không gây cảm giác về việc phải dừng lại để chọn lựa từ ngữ, Ngữ Pháp..

+ Có thể sử dụng ngôn ngữ trong đời sống xã hội, nghề nghiệp và nghiên cứu, học tập một cách hiệu quả và linh hoạt.

+ Có thể diễn đạt những mối quan hệ phức tạp, các tình huống và hoàn cảnh một cách rõ ràng và chi tiết.

    

Giáo trình Studio D hoặc Menschen.

Đăng ký online
(Hotline tư vấn)
098 852 7565