Hotline: 098 852 7565

Hotline tư vấn

098 852 7565
DU HỌC NGHỀ ĐỨC
DU HỌC NGHỀ ĐỨC

Tư vấn ngay

Trình độ B1

Hiểu được các ý chính nếu người đối thoại nói chuẩn và nếu nội dung câu chuyện liên quan đến các ngữ cảnh quen thuộc như công việc, trường học, giải trí...

+ Có thể tự vượt qua được hầu hết các vấn đề giao tiếp khi du lịch và du học tại Đức.

+ Có thể diễn đạt một cách đơn giản và logic về các chủ đề cá nhân thường nhật và quan điểm bản thân với người đối diện.

+ Đã có thể kể về các kinh nghiệm, sự kiện, ước mơ và hy vọng của bản thân.

+ Có thể giải thích đơn giản về các kế hoạch, dự định và ý tưởng của bản thân đặt ra.

    

Giáo trình Studio D hoặc Menschen. 

Tư vấn ngay
(Hotline tư vấn)
098 852 7565