Hotline: 098 852 7565

 • News
 • |
 •    English  
 • Tiếng Việt
 • English
 • Deutsch

Consultation hotline

098 852 7565
Đào tạo<br>các chương trình học tiếng Đức
Đào tạo
các chương trình học tiếng Đức

Giáo viên giàu kinh nghiệm, nhiệt tình

Redemittel Meinung äußern, B1/B2, Deutsch lernen

In diesem Video sehen Sie vier Prüfungskandidaten. Alle Teilnehmenden haben das Niveau A1 in der mündlichen Prüfung erreicht. Das beste Ergebnis hat Prüfungsteilnehmerin A (Laura) erreicht, die schwächste Leistung liegt bei Prüfungskandidat D (David) vor.

Services and training programs
 • 13+

  years of experience

 • 30+

  courses

 • 100+

  training customers

 • 100++

  direct counseling

 • 350+

  students who have attended the course at Vietvision

 • 3+

  training models

Không muốn bị bỏ lỡ?

Hàng ngàn học viên nhận lịch khai giảng mới mỗi tuần! Điền ngay thông tin & kiểm tra khi có thông báo mới, mọi thông tin đều được bảo mật theo chính sách của chúng tôi!
 • * Quý danh
  Anh    Chị
 • Chấp nhận điều khoản của chúng tôi
Register online
(Consultation hotline)
098 852 7565