Hotline: 098 852 7565

Hotline tư vấn

098 852 7565
Biên dịchTại sao nên sử dụng dịch vụ biên dịch, dịch công chứng của VietVision?
+ Các biên dịch viên dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, chịu sức ép tiến độ dịch thuật tốt.
+ Chúng tôi bảo đảm chất lượng bài dịch, không chỉ dịch đúng ý tác giả, mà các chuyển tải ngôn ngữ thuần Việt hoặc ngôn ngữ đích cho người bản xứ đọc dễ hiểu.
+ Các thuật ngữ được dịch thống nhất vì có sự trao đổi chặt chẽ giữa các biên dịch viên của công ty, bảo đảm sự thống nhất thuật ngữ trong các tài liệu được khách hàng giao.
+ Kiểm tra chéo giữa các biên dịch viên bảo đảm chất lượng các bài dịch trước khi giao cho khách hàng.
+ Các biên dịch viên sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng nên các định dạng bài dịch khác nhau đều được giữ nguyên, xử lý bài dịch các định dạng file Excel, PowerPoint, PDF file (sẽ được chuyển thành file word/excel/PPT .... để dịch) và sau đó có thể chuyển lại thành PDF để giao cho khách, xử lý các file audio, video...
+ Có hóa đơn công ty cho khách hàng (hóa đơn giá trị gia tăng)

Tư vấn ngay
(Hotline tư vấn)
098 852 7565